Alitalia është kompani e formuar në vitin 1946, ka një flotë moderne prej 104 aeroplanëve dhe operon në 83 destinacione të ndryshme të botës. Emri Alitalia rrjedh nga fjalët italiane, ali (krahë) dhe Italia për vetë emrin e shtetit.