Kontaktet e ambasadave të huaja në Kosovë

Ambasada e Shqipërisë

Rr."Mujo Ulqinaku" Nr .18 Qyteza Pejton, Prishtinë
+381 38 248 208
+381 38 248 368
+381 38 248 209
embassy.pristina@mfa.gov.al

Ambasada e Austrisë

Rr.’’Fan Noli’’ Nr 22 - Arberia 1 - Prishtine
+381 38 249 284
+381 38 249 285
pristina-ob@bmeia.gv.at

Zyra Diplomatike Belge

Rr. "Taslixhe" 1, Nr 23A - Prishtina
+381 38 518 918
+381 38 518 338
pristina@diplobel.fed.be
visa.pristina@diplobel.fed.be

Ambasada e Bullgarisë

Rr.’’Ismajl Qemajli’’ Nr .12 - Arberia- Prishtine
+381 38 245 540
+381 38 245 543
embassy.pristina@mfa.government.bg

Zyra e Kinës

Rr: "Ismajl Qemajli" , Nr.47 - Arberia, Prishtinë
+381 38 604 508
+381 38 604 126
cnofficeks@gmail.com

Ambasada e Kroacisë

Rr: "Fehmi Agani" 69/A-1, Prishtinë
+381 38 223 320
+381 38 223 979
+381 38 223 979
croemb.pristina@mvpei.hr

Ambasada e Republikës Çeke

Rr: ‘’ Ismajl Qemajli’’, Nr.31 - Arberi, Prishtinë
+381 38 246 676
+384 38 225 860
+381 38 248 782
pristine@embassy.mzv.cz

Ambasada e Finlandës

Rr: "Perandori Justiani" Nr.19 - Lagja Pejton - Prishtinë
+386 43 737 000
+386 43 723 775
+386 43 732 863
www.finlandkosovo.org
sanomat.pri@formin.fi

Ambasada e Francës

Rr. "Ismajl Qemajli" Nr.67 - Arberia - Prishtinë
+381 38 22 45 88 ext.00
+381 38 22 45 88 ext.01
+381 38 22 45 88 ext.02
+381 38 22 45 88 ext.34
www.ambafrance-kosovo.org

Ambasada e Gjermanisë

Rr. "Azem Jashanica" Nr.17 - Arberia 2 - Prishtinë
+381 38 25 45 00
+381 38 25 45 36
info@pris.auswaertiges-amt.de

Zyra Ndërlidhëse Greke

Rr."Ismajl Qemajli" Nr.68 - Arberia 2 - Prishtinë
+381 38 247 -370-1-2
+381 38 243 -013
+381 38 245-533
grsecprs@mfa.gr

Ambasada e Hungarisë

Rr."24.Maji". Nr.23 - Arberia - Prishtinë
+381 38 247-763
038 248 004
+381 38 247 764
038 247 764
huoffice.pristina@telekomi.net

Ambasada e Italisë

Rr. "Azem Jashanica" Nr.5 - Arberi - Prishtinë
+381 38 244 925
+381 38 244 929
pubblico.pristina@esteri.it

Zyra Ndërlidhëse Japoneze

Rr."Rexhep Mala" Nr.43 - Prishtinë
+381 38 245-433
+381 38 249-995
+381 38 245-434
jplopr@yahoo.com

Zyra e Luksemburgut

Rr."Metush Krasniqi" Nr.14 - Arberia - Prishtinë
+381 38 226-787
+381 38 247-842
+381 38 226-787
+381 38 247-842
lux_kosovo@ipko.net

Ambasada e Maqedonisë

Rr."24 Maji" Nr.121 - Arberia - Prishtinë
+381 38 247-462
+381 38 247-463
macedonialiaison@mail.net.mk

Ambdasada e Malit të Zi

Rr. Nëna Terezë 28/3
10000 Prishtinë
+381 38 222 048
+381 38 222 054
kosovo@mfa.gov.me

Ambasada e Holandës

Rr. "Xhemajl Berisha" Nr.12 - Velani - Prishtinë
+381 38 516-101
+381 38 516-102
+381 38 516-103
pri@minbuza.nl

Ambasada e Norvegjisë

Rr. "Sejdi Kryeziu" Blloku 4. - Qyteza Pejton - Prishtinë
+381 38 232 111 00
+381 232 111 22
emb.prishtina@mfa.no
www.norway-kosovo.no

Zyra Ndërlidhëse e Rumanisë

Rr. "Azem Jashanica" Nr. 25 - Arberia - Prishtinë
+381 38 246 272
+381 38 246 273
rouoffice.kos@gmail.com

Zyra Ruse

Rr. "Eduard Lir" Nr.20 - Arberi - Prishtinë
+381 38 247 112
+381 38 247 113
Ruschanemb@kujtesa.com

Zyra Ndërlidhëse e Sllovakisë

Rr. "Metush Krasniqi" Nr.7 - Arberi - Prishtinë
+381 38 240-140
+381 38 249-499
branchemb.pristina@mzv.sk

Ambasada e Sllovenisë

Rr. "Anton Çetta" Nr.6 - Aktash 1 - Prishtinë
+381 38 246-255
+381 38 246-256
mpi@gov.si

Ambasada e Suedisë

Rr. "Perandori Justian" Nr.19 - Qyteza Pejton - Prishtinë
+381 38 245-795
+381 38 245-791
ambassaden.pristina@foreign.ministry.se

Ambasada e Zvicrës

Rr. "Adrian Krasniqi" Nr.11 - Prishtinë
+381 38 248-088/089
pri.vertretung@eda.admin.ch
pri.visa@eda.admin.ch
pristina@sdc.net
www.eda.admin.ch/pristina

Ambasada e Turqisë

Rr."Ismajl Qemajli" Nr.59 - Arberia - Prishtinë
+381 38 226-044
+381 38 226-045
+381 38 226-031
turkemb.prishtina@mfa.gov.tr

Ambasada Britanike

Rr."Ismajl Qemajli" Nr.6 - Arberia - Prishtinë
+381 38 254-700
+381 38 249-799
britishembassy.pristina@fco.gov.uk

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Rr."Nazim Hikmeti" Nr.30 - Arberi - Prishtinë
+381 38 59 59 3000
+381 38 54 98 90
mgmtpristina@state.gov